Lars Muhl anbefaler min bog Hemmelighedernes hemmelighed …

Det er SÅ dejligt med en anbefaling fra Lars Muhl, af min bog Hemmelighedernes Hemmelighed 🙏❤️
Det sår en stor taknemmelighed og glæde i mig.

“Kristine Gade Hansen står bag bogen ‘Hemmelighedernes hemmelighed’ – om tiden og sjælens udefinerbare grænser. Det er en bog, som beskriver forfatterens egen vej fra søgende menneske til en form for forklarelse, der ikke alene giver sig til udtryk i ord, men også i forfatterens egne kunstværker, som besidder en egen, unik styrke. Kristine nedstammer fra en familie af kvinder med healende egenskaber, hvilket kommer til udtryk som en rød tråd, der løber gennem bogen og binder den sammen til en helhed. Bogen er en magisk rejse frem mod forklarelse”.

https://www.larsmuhl.dk/den-feminine-kraft-er-fremtiden-boganmeldelser/?fbclid=IwAR2vJJui1VE7vSn-m3QZ6frakU21hS2w3UmHsfjOzJWtbokYoDh-kIPypfQ

Den feminine kraft er fremtiden – boganmeldelser – nyt blogindlæg af Lars Muhl.
Han skriver:
“Der er for mig slet ingen tvivl om, at den feminine kraft er fremtiden. En fremtid, som starter her og nu, hvis vi vil det. Dette må nødvendigvis medføre en gennemgående transformation af alt det, vi hidtil har forstået som feminisme i gængs forstand. Maskulin og feminin har selvfølgelig med mand og kvinde at gøre, men ikke sådan, som vi almindeligvis differentierer mellem de to. Både mænd og kvinder indeholder hver især et maskulint og feminint potentiale, som skal udfoldes, hvis vi skal løse de problemer, vi befinder os i netop nu.
En række danske kvinder har i den forbindelse, hver på deres måde, skrevet bøger med erfaringer om netop denne transformation – Kristina Trolle, Monika Norah Sommer, Jane Mejlhede, Birgitte Baadegaard og Kristine Gade Hansen”.

Kategorier

Hemmelighedernes Hemmelighed