Meditation er en systematiske udøvelse af en mental teknik, som har til formål, at nå ind til stilheden bag alle de tankerne vi går og har, for at vi på den måde, at nå ind i en dybere tilstand af ro og udvidet bevidsthed.
Denne tilstand kan være med til, at afstresse dig, til bevidst at træne og udforske din bevidsthed, så du kan handle mere klart og hensigtsmæssigt, både i din hverdag med almindelig hverdags udfordringer, samt fører dig tætter på den som du i virkeligheden er som individ.
Man kan opleve en livskraft hinsides tanker og begreber – menneskehedens fælles liv. Afhængig af hvilken religion man støtter kaldes dette fælles liv, dette fælles ophav – noget forskelligt.
Man kan opnå en ligevægt, der er så dyb og stabil, at den opretholdes selv i stor aktivitet, eller måske ligefrem i orkanens øje. Og selv når man står overfor store vanskeligheder, kan denne lyksalige tilstand af ligevægt i sind og krop, fortsætte.
Når tankefeltet bliver tom (efter megen øvelse :-)), opstår tomrummet, som er en ren Væren. Og selvom den væren er tom, indeholder den alligevel en form for altruistisk kærlighed.

Jeg tror på sammenhængen mellem det fysiske, psykiske og åndelige, og det er den process vi også arbejder med i meditationen.

Er du en skole, hvor denne teknik skal introduceres til børnene eller lærerne, eller måske er du en arbejdeplads, som har læst om de gode virkninger regelmæssig meditation giver, kommer jeg gerne ud til jer.
Jeg sammensætter et program til er tilpasset den enkelt målgruppe.

Kategorier

Hemmelighedernes Hemmelighed