The underlying force of Mona Lisa

New painting

The underlying force of Mona Lisa 01160 x 60 cm

Acrylic a.o. on canvas

Vil være at se i Galleri GAL fra den 8. maj på en fællesudstilling med temaet Mona Lisa


The underlying force of Mona Lisa

Af Kristine Gade Hansen

I billedet her er jeg gået bag om Mona Lisa  og fundet de/det som skabte hende og det hun stod for.

Leonardo og kraften bag ham var et geni på mange områder – forud for sin tid. Han arbejdede med præcision og fordybelse, han ville gerne dele til de som var modtagelige for hans budskaber og ofte var der flere niveauer de kunne forståes på.

En kort beskrivelse af nogle af de symboler som jeg har fundet i forbindelse med Leonardo energien:

Flower of life: Det anses af nogle for at være et symbol på hellig geometri, det siges at indeholde gamle religiøse værdier som skildre de gamle grundlæggende former for rum og tid. I den forstand er det et visuelt udtryk for de sammenslutninger af liv som snor sig gennem alle følende væsner.

Bl.a har især læreren om Kabbalah været uløselig sammenbundet med the tree of life, som proportions mæssigt er lavet på baggrund af flower of life.

Kabbalah: er en disciplin og skole som beskæftiget med mystiske aspekter af jødedommen. Det er esoteriske lære som forsøger at forklare forholdet mellem en evig  og mystisk skaber og det dødelige / endegyldige univers . Kabbalah søger at definere karakteren af universet og mennesket, arten af og formålet med eksistens og forskellige andre spørgsmål. Den indeholder også metoder til at støtte forståelsen af disse begreber og derved opnå åndelig erkendelse. Kabbalah er oprindeligt udviklet udelukkende til jødiske tænkning og der er brugt klassisk jødiske kilder for at forklare og vise den esoteriske lære

Den sekstakkede stjerne: Har gennem tiderne haft mange forskellige symbolbetydninger. Det ældste jeg har fundet er som solsymbol fra ca 800 – 600 fvt.

Bedst kendt som Salomons segl. Et gammelt okkult symbol der bla betegner åndens fald ned i materien og den derpå følgende frigørelse og opstigen til det åndelige plan.

Horus’ øje: Er en egyptisk hieroglyf, som er blevet brugt indenfor såvel magien som matematikken.

Vinkel og passer: Lagt oven på hinanden som her, er frimurernes mest kendte symbol. Frimureri er et esoteriske læresystemer, der i vore dage baserer sig på indvielse gennem ritualer.

De to hjerter og den sekstakkede stjerne: står for mig som symbolet for den rene kærlighed.

Stjernetegnet Pluto: Er forbundet med genfødsel. Alle okkulte ting og åndelige ting er inden for Pluto arbejdsområde og det er ofte gennem påvirkning af denne planet,  at vi finder vores sjæl.

DNA: er en nukleinsyre, der indeholder de genitiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle kendte levende organismer og nogle vira. Det er så at sige livets alfabet.

Pi: Tallet pi (også kaldet Arkimedes’ konstant) er en matematisk konstant, der skrives med det det græske bogstav π. Konstanten optræder mange steder inden for blandt andet matematik og fysik. π er defineret som forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Det vil sige længden af omkredsen divideret med længden af diameteren. Man kan også definere π som arealet af en cirkel med radius 1, eller som det mindste positive tal x for hvilket der gælder at sinus til x er lig med 0.


Kategorier

Hemmelighedernes Hemmelighed