Fra en uvis kant …

Du som er i mig – og  jeg som er i dig

Vi mødtes ved det første daggry og lod vores tone blive til én

Og én vil vi altid være

For intet er adskilt

Jeg bærer i mig kilden til al viden

Filosofiens ophav og bølgende tanker

Tanker som manifestere sig i universet

Universet som også er opbygget af tanker

Du spørger, hvem er jeg og hvem er du

Men igen må jeg sige – vi er en

Gentagelse er noget som er godt for bevidstheden

Selvom den er den hurtigste vej af jeres energier

er den stadig langsom i forhold til det mulige

Så kast jeres kappe af og flyv

Energierne er jeres mulighed for transformation

Og transformation er nødvendigt

Tiden er inde

Moder jord har brug for jer og jeres forandring

Energi vil smelte om

Og opløfte, transformere det gamle

Gamle tankeformer må udskiftes

Vi er med jer og støtter jer kærligt fra en uvis kant

En kærlighed som er stille

Men som formår at gå så dybt

Så dybt og nært

Lyt indad

Hør stilhedens brusen og fremtidens kalden

Mens nu’et glædes og springer i ekstase

Fortiden er fundamentet vi bygger fremtiden på og omvendt

Fortiden er ikke som I tror

Der er ingen tidslinje

Tiden bevæger sig frem og tilbage som i en cyklon på stille dage

Nærværet er

Er i tiden som ingen begyndelse elle ende har

Stilhedens brusen

Bevidstheden viser mig gamle mønstre

Og beder mig om at lære at gå påny

Et sted dybt i mig kender jeg fornemmelsen af at gå

Af at være

Og jeg rækker famlende ud for at trække det ind

Det er her mit arbejde begynder

For jeg skal ikke række ud

Jeg skal række ind og acceptere alt uden spørgsmål eller forklaringer

Jeg mærker vibrationen i mit indre, den dybe fred og salighed

Jeg kan bevæge mig hvorhen jeg vil, når jeg tillader det

Jeg har stadig spørgsmål

For det er sådan jeg er opdraget

Sådan som min familie, mit samfund, mit land agere

Og jeg agere som det uden at tænke

Er nu stoppet op

Hvem er jeg

Hvordan kan jeg bidrage til verdens frelse og ophæve det lille jeg

Og erstatte det med noget større

Noget som egentlig ikke er noget større

Men bare noget andet

Kristine Gade Hansen

cirkelart.dk

Kategorier

Hemmelighedernes Hemmelighed