Aton

guide-to-a-higher-wisdom2
Aton: Egyptens gamle sol symbol. Den mest merkante var farao Akhenatons solkult med symbolet Aton, der viser en rund lysende skrive med lange solstråler som ender i kærtegnende hænder. Idag er der en voksende erkendelse af, at alt liv udgør ét kolplekts system, som udgør en helhed. Solen regnes for nogle som midtpunkt i denne helhed.
Sansktit tegnet for lyden OM: OM har utal af meninger. Det hellige ord der siges i forbindelse med meditatio, staves “OM”. Det er ikke selve lyden OM, men snarere det du tænker på mens du udtaler ordet der giver lyden værdi. Idet du erkender, at lyden realisere sjælens hensigt. Lyd har altid en virkning på stof. OM er selve skaberordet og sjælens lyd som hvert øjeblik strømmer ud og opretholder både makrokosmos og mikrokosmos.
Tallene: Pythagoras sagde, at naturen er opbygget af tal og Carl Gustav Jung understregede, at tal ikke er noget mennesket har fundet. Han sagde, at tal er det ubevidstes spontane frembringelse og at det ubevidst gør brug af tallene som en ordnede faktor- Tallene har et utal af betydninger og energi, afhænig hvor og hvornår i verden vi bevæger os hen. Kort kan nævnes: 1) Det guddommelige, altings udspring – 3) Et helligt tal, det himmelske tal der repræsenter sjælen, treenigheden…. – 7) symbol på det fuldkommene, Guds forbindelse med verden, universet, mithradyrkelsen, kraft…..
Tri-screal: Et ældre keltisk symbol som kan dateres over 5000 år tilbage. Det siges, at have mange betydninger, men det står altid som symbol for livet. (Det kan realeatere til solen, livet efter døden og reinkarnation eller jord, vand, himmel eller treenigheden).

Kategorier

Hemmelighedernes Hemmelighed